[tintuc]

Tăng tốc blogspot- Khắc phục lỗi load chậm khi thêm js của Facebook và khi thêm plugin đặc biệt là plugin trang và plugin bình luận, chỉ cần thêm đoạn này js.async=true; ngay sau đoạn js.id = id; thì tốc độ tải trang sẽ được cải thiện. Cụ thể lúc đầu có dạng:
<script>
(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); 
js.id = id;
js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v2.7&appId=";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
</script>
Đoạn id trên trong bất cứ hình thức nào cũng đều như thế nên các bạn an tâm dùng mã
js.async=true; 
thêm vào sau nó thành:
js.id = id; js.async=true;
Và sau khi thêm

<script>
(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); 
js.id = id;
js.async=true;
js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v2.7&appId=";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
</script>
Chúc các bạn thành công- bài do anh Tuấn chia sẻ.! Bài viết này sẽ giúp các bạn tăng tốc js Facebook cho blogspot. tăng tốc blogspot nói chung.
Nguồn: mocgin.com
[/tintuc]

TEL 097 1539 681